DFG http://www.dfg.sk/ DFG Sun, 22 Oct 2017 22:39:28 +0200 http://www.mynet.sk/reset/ sk hourly 1 Piaty ročník Finančnej olympiády sa skončil víťazstvom pre Luciu Duffalovú z Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni http://denfinancnejgramotnosti.sk/http://www.mynet.sk/reset/klienti/www.dfg.sk/media/tlacove_spravy/piaty_rocnik_financnej_olympiady_sa_skoncil_vitazstvom_pre_luciu_duffalovu_z_obchodnej_akademie_v_starej_lubovni/ Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0200 http://denfinancnejgramotnosti.sk/http://www.mynet.sk/reset/klienti/www.dfg.sk/media/tlacove_spravy/piaty_rocnik_financnej_olympiady_sa_skoncil_vitazstvom_pre_luciu_duffalovu_z_obchodnej_akademie_v_starej_lubovni/ Istota v poistení http://denfinancnejgramotnosti.sk/http://www.mynet.sk/reset/klienti/www.dfg.sk/skola_fg/financne_rady/istota_vpoisteni/ Mon, 15 Jul 2013 00:00:00 +0200 http://denfinancnejgramotnosti.sk/http://www.mynet.sk/reset/klienti/www.dfg.sk/skola_fg/financne_rady/istota_vpoisteni/ Piaty ročník Finančnej olympiády úspešne ukončený http://denfinancnejgramotnosti.sk/http://www.mynet.sk/reset/klienti/www.dfg.sk/novinky/piaty_rocnik_financnej_olympiady_uspesne_ukonceny/ Tue, 02 May 2017 00:00:00 +0200 http://denfinancnejgramotnosti.sk/http://www.mynet.sk/reset/klienti/www.dfg.sk/novinky/piaty_rocnik_financnej_olympiady_uspesne_ukonceny/ Finančná olympiáda s rekordnou účasťou http://denfinancnejgramotnosti.sk/http://www.mynet.sk/reset/klienti/www.dfg.sk/novinky/financna_olympiada_s_rekordnou_ucastou/ Wed, 01 Feb 2017 00:00:00 +0100 http://denfinancnejgramotnosti.sk/http://www.mynet.sk/reset/klienti/www.dfg.sk/novinky/financna_olympiada_s_rekordnou_ucastou/ Ako zaobstarať všetko pre školáka http://denfinancnejgramotnosti.sk/http://www.mynet.sk/reset/klienti/www.dfg.sk/skola_fg/financne_rady/ako_zaobstarat_vsetko_pre_skolaka/ Thu, 01 Aug 2013 00:00:00 +0200 http://denfinancnejgramotnosti.sk/http://www.mynet.sk/reset/klienti/www.dfg.sk/skola_fg/financne_rady/ako_zaobstarat_vsetko_pre_skolaka/